გადასვლა დამაკავშირებელი ტემპერატურის სენსორები, ტენიანობა, CO2.

გადასვლა დამაკავშირებელი ტემპერატურის სენსორები, ტენიანობა, CO2.

 შეცვლა გამოიყენება დაკავშირება სენსორები თუ საერთო სიგრძე საკაბელო გაგრძელების ტემპერატურის სენსორები კონტროლერი აღემატება 50 მ ან სადაც ჩამოყალიბებულია კაბელები არის ძალიან ძლიერი ელექტრომაგნიტური ჩარევა.

 შეერთებადი ტემპერატურის სენსორები - 12 DS18B20 სენსორები

 Plug სინესტე სენსორი - 1 SH1-200 სენსორი ან SH2-150-150

 Plug CO2 კონცენტრაცია სენსორი - 1 SC-K30 ან მსგავსი სენსორი

 კვების ბლოკი - DC 24V

 მონაცემთა გადაცემის სტანდარტული საწყისი შეცვლა კონტროლერი: RS-485

 მაქსიმალური კაბელის სიგრძე კომუნიკაციის controller - 500 მ

 ზომები შეცვლა, სამუშაო - 155x80x55 მმ