Komory klimatyczne sterowania do uprawy grzyby MR 1284_Z-58

Komory klimatyczne sterowania do uprawy grzyby MR 1284_Z-58


Napięcie zasilacza - 24V DC

Prąd pobierany przez urządzenie, z uwzględnieniem aktualnego przekazywane do kontrolowanego urządzenia zasilającego siłowniki - do 1,5 A

Wejścia pomiaru temperatury - log2

Liczba podłączonych czujników temperatury - zrealizowane czujniki 12, 16 jak najwięcej czujników

Czujniki temperatury wtykowe - DS18B20

Maksymalna długość kabla czujnika temperatury - 50 metrów

Wejścia analogowe 0 ... pomiar stężenia CO2 w 10 V - jedno wejście

Wtykowe czujników CO2 - z analogowego napięcia wyjściowego od 0 ... 10 V

Maksymalna długość przewodu czujnika CO2 - 200 metrów

Wejścia analogowe urządzenia 0 ... 10 V - 6 wejść rezystora 100 kOhm

Wyjścia analogowe o napięciu 0 ... 10V - 6 wyjść. Impedancja wejściowa podłączanego urządzenia nie jest mniejsza niż 10 kiloomów

Wyjścia do podłączenia przekaźnika do napięcia roboczego 24 V, prąd do cewki 40 mA - 6 wyjść

interfejsy komunikacyjne RS485 - 2 interfejsy. Używany do komunikacji z urządzeniem komputerowym, oddalonego czujniki (do 500 metrów)

Interfejs zewnętrzny przyłącze klawiatura - 5-przewodowy, średnia MR

Interfejs do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza - 4-przewodowy, średnia MR

Lokalizacja Połączenie Terminal urządzeń zewnętrznych - długie boki tylnej części podwozia

Zaciski krok - 3,5mm

Wpisz podłączony przewód - miedź średnica monozhila do 1 mm

Urządzenie wyświetlające - monochromatyczny wyświetlacz LCD 4 wiersze po 20 znaków

Klawiatura - 4-przyciskowa, ułożenie w jednej linii z przyciskami

Wymiary: wysokość - 80 mm, szerokość - 155 mm, głębokość - 55 mmKomory klimatyczne sterowania do uprawy grzyby MR 1284_Z-58

Komory klimatyczne sterowania do uprawy grzyby MR 1284_Z-58